Saturday, February 06, 2010

Xâhar e Mišulak yek pesar e kucak e dustdâštani o širinzabân dârad. Candi piš soxan az ezhâr e nazar e Ahmadinežâd darbare ye cizi bud o pesarak porside bud ke ki eshâl e nazar karde!
Hame be in gofte ye pesarak xandide budand vali hengâmi ke xub miandišam mibinam berâsti ke rayis jomhur e nâgerâmiyemân bejâ ye ezhâr e nazar hamiše eshâl e nazar mikonad! :)

Nazar

..........................................................................................................................................

Friday, September 18, 2009

..........................................................................................................................................

Saturday, June 13, 2009

Kudetâ dar Irân
Sepâh rasman kudetâ karde! Musavi bâ extelâf e cešmgir barande ye entexâbât šode ammâ bâ gostâxi ye harce tamâmtar Ahmadinežâd ro barande e'lâm kardand.
Mohsen Maxmalbâf goft ke Xâmanei be Musavi peyqâm dâde: "Nemigozâram enqelâb e sabz râh biandâzi, šekast e Ahmadinežâd šekast e man ast!".
Bâyad be hame ye donyâ beguyim ke in yek kudetâ ast o Ahmadinežâd o siâsathâ ye efrâtiaš hargez mowred e ta'id e mardom e Irân nist.
Musavi rayisjomhur e montaxab e mardom e Irân

Nazar

..........................................................................................................................................

Thursday, April 30, 2009

Emruz barâ ye naxostin bar dar sâl e now docarxesavâri kardim. :)

Nazar

..........................................................................................................................................

Monday, March 16, 2009

Ey bargardânande ye delhâ o didehâ

Ey kârgozârande ye šabhâ o ruzhâ

Ey gardânande ye sâlhâ o sâlgašthâ

Degargun kon kâr o bâr e mâ râ be nikutarinhâ

Nazar

..........................................................................................................................................

Friday, February 27, 2009

Golhâ pâsox e zaminand be durud e Âftâb
Na zemestâni bâš ke belarzâni
Na tâbestâni bâš ke besuzâni
Bahâri bâš ke beruyâni

Nazar

..........................................................................................................................................

Monday, January 26, 2009

Safari kutâh o khošâyand dâštim be mihan e gol o golâbemân Irân. Bâtrihâyemân râ šârž kardim o bargaštim sar e kâr o zendegiyemân! :)

Nazar

..........................................................................................................................................

[Powered by Blogger]